La partida de Sant Pere està situada al sud del terme, tocant a orient amb les Aubredes, i a occident amb Ambigats. L'origen del nom és de la torre i l'ermita de Sant Pere d'Ambigats, situades al "camí dels frares" que anava de Santes Creus a la Guardia dels Prats. El compte Sunyer, l'any 945, féu donació de Sant Pere d'Ambigats a Sant Cecília de Montserrat, que fundà allí un priorat documentat al segle XIV. Després passà a dependre del municipi de Barberà de la Conca.

A la vinya de Sant Pere hi creixen els ceps de macabeu i sota el noguer plantat pel Jordi quan tenia 6 anys ara hi viuen la Creu, la nostra somera, el Fosc, el seu fill,  i les ovelles que els fan companyia. Ells ens ajuden a donar vida a aquest indret des d’on tenim unes precioses vistes del nostre poble.